Condities

Dekdiensten geschieden volgens de algemene voorwaarden  van Bond van KWPN hengstenhouders.

 • Hengstenhouderij Den Hoorn aanvaardt geen enkel aansprakelijkheid voor schade, ziekte en/of letsel van mensen, dieren, vervoermiddelen of anderszins.  Paarden worden behandeld op risico van de eigenaar.
 • Sperma van onze hengsten kan dagelijks tot 09.00 uur besteld worden.  Daarbij ontvangen wij graag de volledige merrie- en eigenaargegevens.
 • Via onze stations is sperma van alle S.W.S. stations verkrijgbaar.
 • Alle dekgelden zijn exclusief BTW, verzendkosten en afdracht- en/of stamboekkosten.
 • Paarden die naar ons station komen, dienen geënt te zijn tegen influenza. Ook bent u als merrie-eigenaar verplicht het paspoort van de merrie bij u te hebben.
 • Indien het sperma bedoeld is voor embryospoeling dient dit bij de eerste bestelling direct te worden vermeld. Indien er een embryo gespoeld wordt, zullen er € 250,-- aan kosten in rekening worden gebracht.  Het resterende dekgeld wordt gefaktureerd bij een drachtige draagmoeder. Indien er geen embryo is gespoeld kan er opnieuw sperma worden besteld na overleg van een verklaring van de dierenarts over de negatieve spoeling.
 • Alle gemaakte verzendkosten, als ook de verzendkosten van buitenlands sperma of de verzendkosten van diepvriessperma, worden volledig aan de merriehouder doorberekend.
 • Voor inseminatie met buitenlandse hengsten en/of zelf geleverde rietjes word een inseminatievergoeding door ons in rekening gebracht.
 • Na de 1e inseminatie ontvangt u een faktuur van het vaste gedeelte van de dekgelden . Bij dracht na 8 weken ontvangt u een faktuur van het resterende dekgeld en de transportkosten. Mocht uw merrie toch niet drachtig zijn, dan ontvangen wij graag vóór 1 oktober een schriftelijke verklaring van uw dierenarts. Na deze datum vervalt de gustreductie.
 • Eventuele reclamaties over een faktuur graag binnen 14 dagen na faktuurdatum aan ons doorgeven, na deze datum kunnen wij geen wijzigingen meer doorvoeren. Gegevens doorgeven aan het stamboek geschiedt na betaling van het dekgeld.
 • Stallingkosten per dag € 7,50 per dag voor paarden, € 10,- per dag voor merries met veulen en € 5,- per dag voor Pony’s. 
  Deze kosten graag bij het afhalen van de merrie contant  voldoen en zijn inclusief BTW.
 • Hengstenhouderij Den Hoorn werkt samen met Dierenartsenpraktijk de Meierij. Hier kunt u ook terecht voor inseminatie met diepvriessperma of voor het uitspoelen van embryo’s.
 • Veterinaire kosten voor begeleiden van de merrie en eventuele medicijnen worden rechtstreeks door de dierenarts doorberekend aan de merriehouder.
 • Door bestelling en afname van het sperma, verklaart de merriehouder kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verklaart zich akkoord met de dek- en betalingsvoorwaarden.
 • Het dekseizoen loopt tot 15 augustus.